Powiedz STOP! Powiedz Nie robię tego za darmo!

Nie wiem jak Wy, ale my nie lubimy jeśli ktoś proponuje nam „pracę” za darmo.
Stanowczo się sprzeciwiamy patologicznemu wręcz zjawisku wyłudzania świadczenia pracy, czy usług za darmo – to działanie jest opisane w kodeksie karnym – jednak nikt nie kwapi się by przepisów używać przeciw „pracodawcom”.
Nie ważne czy pod pozorem zdobywania „cennego” dziennikarskiego doświadczenia, wolontariatu, darmowego stażu, praktyk tak jak i również wypaczaniu znaczenia „Dziennikarstwa Obywatelskiego, które stało się synonimem darmowych pracowników czyli „Niewolnictwa XXI wieku”Skoro dziś nawet nie można dostać za darmo w mordę to czemu np fotograf, dziennikarz, grafik czy inny np muzyk miałby pracować za darmo…Bo czym innym jest wolontariat, czy dziennikarstwo obywatelskie znane w postaci blogów, czy serwisów takich jak wikinews.org lub doorg.info gdzie ludzie często nawet dokładają do serwisu z własnej kieszeni (hosting, domena, dyżury/prowadzenie/moderowanie).
Zupełnie inaczej jest to widziane przez koncerny medialne gdzie serwis „dziennikarstwa obywatelskigo”jest nierzadko napchany reklamami tak, ze ledwie się ładuje, a autor nie dostaje z tego zupełnie nic – to jest właśnie chamskie szukanie jeleni i wypaczanie idei DO.

Nazwijmy to wprost – to zwyczajne cyniczne chamstwo żeby oczekiwać od kogoś pracy za darmo i będziemy z tym stanowczo walczyć!

Sprzeciwiamy się ofertom „pracy” za darmo! Gdy otrzymujesz ofertę pracy bez wynagrodzenia

powiedz STOP! Powiedz Nie robię tego za darmo!

Pamiętaj! Art. 286. KK mówi:
Art. 286. § 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.